Agenda

 

7 oktober 2018 – Jubileumdienst in de Ontmoetingskerk met aanvullend dagprogramma
11/13 december 2018 – Jubileumetentje Horizon College
24 december 2018 – Medewerking Kerstnachtdienst in de Ontmoetingskerk te Heerhugowaard