Over Vergutas

Interkerkelijk koor Vergutas

Het IKK Vergutas werd in 1968 opgericht in de toen snelgroeiende gemeente Heerhugowaard. De naam Vergutas (vergaard uit alle streken) was erg toepasselijk. Het koor heeft nog leden van het eerste uur. Nu hebben we ruim 50 zangers van zeer uiteenlopende leeftijd en achtergrond.

Het repertoire is veelzijdig, van geestelijke liederen tot populaire nummers en musicals. Er wordt o.a. opgetreden tijdens kerkdiensten, op bondsdagen, bij CAM en in zieken- en verpleeghuizen. Eens per twee jaar wordt er een concert gegeven.

Het koor staat sinds september 2012 onder leiding van Johan Paul de Groot met Edwin Hinfelaar als vaste pianist en organist. In een prima sfeer wordt wekelijks met veel inzet en enthousiasme geoefend. De repetities zijn woensdagavond van 20.00-22.00 uur in de Ontmoetingskerk aan de Middenweg 168 te Heerhugowaard.

Er is altijd plaats voor nieuwe leden!
Uiteraard kunt u het koor ook ondersteunen door donateur te worden.
U kunt zich dan opgeven Bij Mw, Annelies van Koeveringen-Oud telefoon 072 5712634
E-mail info@vergutas.nl

Vergutas treedt graag op in de regio Noord-Holland Noord.
Mocht u een optreden van het koor, dan wel medewerking van het koor in een kerkdienst, willen boeken, dan kunt u het beste bellen met de voorzitter, de heer Jan Bergsma 072 5717401.
U kunt van hem ook alle verdere inlichtingen verkrijgen.

Het banknummer van Vergutas is: NL67 RABO 0326 9554 88

Vergutas doet ook dit jaar weer mee aan de Rabobank Clubkas Campagne. Dit kan een mooi bedrag opleveren voor ons koor. Tenminste… als u op ons wilt stemmen! Iedere uitgebrachte stem is namelijk geld waard.
Bent u lid van Rabobank Alkmaar e.o.? Dan ontvangt u dinsdag a.s. 23 april per post een unieke stemcode. Hiermee kunt u van 23 april t/m 14 mei stemmen op clubs die u een warm hart toedraagt, via de website: www.clubkascampagne.nl/alkmaar/clubkascampagne
Als lid mag je in totaal 5 stemmen uitbrengen, maximaal 2 stemmen per club. Er is in totaal maar liefst € 225.000 te verdelen over verenigingen en stichtingen uit regio Alkmaar e.o. Hoe meer stemmen Vergutas krijgt, hoe meer dit oplevert voor onze kas.
Mogen we op uw stem rekenen? Alvast heel erg bedankt!
... Bekijk meerBekijk minder

20 uuren geleden